PILOT ULTRALEHKÝCH LETADEL ULLa.

   Pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel - ULLa opravňuje k řízení aerodynamicky řízených dvoumístných letadel do celkové vzletové hmotnosti 450 kg.   

Podmínky pro získání pilotní licence ULLa:

 Minimální věk pro letecký výcvik je 15 let. U žáků mladších 18 let je nezbytný souhlas zákonného zástupce. Před zahájením praktického výcviku je nezbytné absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného sportovního lékaře.

Teorie
 Teoretická příprava zahrnuje 45 hodin a jsou v ní obsaženy otázky z aerodynamiky a mechaniky letu, konstrukce ULLa, předpisů, navigace,meteorologie,motory a přístroje, spojovací předpisy.

Praktická výuka
Praktická výuka se provádí přímo na letadle a zahrnuje minimálně 20 letových hodin. Zpravidla tento počet nestačí, a proto se pokračuje ve výcviku až do úplného zvládnutí řízení letadla.

 

Přezkoušení Inspektorem Laa ČR.

 O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky přivolaný inspektor LAA ČR.

 

Výcvik bude probíhat na letadle CTSW a Echo P-92 v Letňanech v Praze, nebo na letadle Zephyr na Sazené. Po ukončení výcviku si můžete letadla výhodně půjčovat pro své výlety.